Vacancy @ CLTL: Scientific Programmer

Immediate Opening in the following position: Scientific Programmer (Dutch below)

Pia_Vacancy_New

The Computational Lexicology and Terminology Lab (CLTL), led by Spinoza prize winner Prof. dr. Piek Vossen, is looking for a scientific programmer with an interest in language technology.

Function title: Scientific Programmer
Fte: 0.6-0.8
VU Faculty: Humanities
Vacancy number: 17341
Closing date: Open until filled

Location: Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands

In the NewsReader project, CLTL has developed a pipeline architecture containing software modules with which Dutch texts can be interpreted semantically. De software determines which events are named, who is involved, where, and when the events have taken place, what the sentiment of the named sources of the events is, et cetera. These interpretations are stored in XLM format, the so called Natural Language Annotation Format (NAF). Furthermore, the software generates a representation in RDF supporting (automatic) reasoning over the data. De RDF representations are stored in the so called Triple store and can be queried by means of SPARQL. The candidate takes care of the management of this unique Dutch Natural Language Processing (NLP) pipeline.

The tasks are being executed in the context of the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research)-roadmap project CLARIAH. In the project cooperations take place with researchers across the Netherlands to develop a research infrastructure for the humanities. There are also cooperations with the department of computer science at the VU, with the eScience institute to develop demonstrators, and with researchers abroad.

Requirements
Candidate is expected to support maintenance, usage and further development of the pipeline mentioned above:

• Standardisation and meta data management;
• Software release and versioning of modules;
• Testing;
• Logging;
• Distributive parallel installations and processing;
• Compilation, installation and packaging (e.g.: VMs, Docker);
• Process management;
• Integration in Virtual Research Environment for students and researchers in the Humanities;
• Installation and maintenance of demonstrators.

Ideal Applicant Requirements:
• MSc/MA in computer science/computational linguistics or equivalent title and/or experience;
• Extensive experience in programming languages among which Java and Python;
• Extensive experience with Unix-like systems (Linux and Mac);
• Experience with working within a team of researchers;
• Service oriented;
• Experience with large scale and complex Big Data processing flows;
• Knowledge of standardisation of data in both NLP and Semantic Web;
• Experience with NLP software;
• (preferably) Experience with Sparql and triple stores;
• (preferably) Experience with web-based clients for visualisation and demonstration.

Further particulars
The appointment will be initially for a period of 1 year with the possibility of an extension.

For the completion of the CLARIAH tasks a minimum of 0.6 fte and a maximum 0.8 fte is required.

You may find information about our excellent fringe benefits of employment at www.workingatvu.nl including:
• remuneration of 8,3% end-of-year bonus and 8% holiday allowance;
• solid pension scheme (ABP);
• a minimum of 29 holidays in case of full-time employment.

Salary
The salary will be depending on education and experience, and range from a minimum of € 2.588,- gross per month up to a maximum of € 4.084,- gross per month (salary scale 10) based on a fulltime employment.

Information
For additional information please contact:
Prof dr. Piek Vossen
phone: 020 59 86457
e-mail: piek.vossen@vu.nl
website: www.cltl.nl

Application
Applicants are requested to write a letter in which they describe their abilities and motivation, accompanied by a curriculum vitae and a list of software projects executed and publications.

Please send your application to: piek.vossen@vu.nl

Vrije Universiteit Amsterdam
Attn. Faculty of Humanities
Prof dr. Piek Vossen

Please mention the vacancy number in the e-mail header or at the top of your letter and on the envelope.

Any other correspondence in response to this advertisement will not be dealt with.

Vrije Universiteit Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam is a leading, innovative and growing university that is at the heart of society and actively contributes to new developments in teaching and research. Our university has ten faculties which span a wide range of disciplines, as well as several institutes, foundations, research centres, and support services. Its campus is located in the fastest-growing economic region in the Netherlands (the Zuidas district of Amsterdam), and provides work for over 4,500 staff and scientific education for more than 23,000 students

Pia_Vacancy

Functietitel: Wetenschappelijk Programmeur
Fte: 0.6-0.8
VU eenheid: FGW
Vacaturenummer: 17341
Sluitingsdatum: Open tot ingevuld

Het Computational Lexicology and Terminology Lab (CLTL) onder leiding van Spinozaprijswinnaar Prof. Dr. Piek Vossen zoekt per direct een wetenschappelijke programmeur met interesse voor taaltechnologie. CLTL heeft in het NewsReader project een pipeline architectuur ontwikkeld met software modules waarmee Nederlandse teksten semantisch geïnterpreteerd kunnen worden. De software bepaalt welke gebeurtenissen worden genoemd, wie er bij betrokken zijn, waar en wanneer die hebben plaatsgevonden, wat het sentiment is van de genoemde bronnen over die gebeurtenissen, etc. Deze interpretaties worden opgeslagen in een XML formaat, het zogenaamde Natural Language Annotation Format (NAF). Verder genereert de software een representatie in RDF die het mogelijk maakt om over de data te redeneren. De RDF representaties worden opgeslagen in een zogenaamde Triple store waar ze door middel van SPARQL bevraagd kunnen worden. De kandidaat zal zorgdragen voor het beheer van deze unieke Nederlandse Natural Language Processing (NLP) pipeline.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het NWO-roadmap project CLARIAH waarin samengewerkt wordt met onderzoekers uit heel Nederland om een onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen voor de geesteswetenschappen. Verder wordt er samengewerkt met het departement van computer science bij de VU, het eScience instituut voor demonstrators en met buitenlandse onderzoekers.

Functie-inhoud
De kandidaat wordt verwacht ondersteuning te leveren aan het onderhoud, gebruik en verdere ontwikkeling van deze pipeline:
• Standaardisatie en metadatabeheer;
• Software release en versioning van modules;
• Testing;
• Logging;
• Distributieve parallelle installaties en processing;
• Compilatie, installatie en packaging (bijv. VMs, Docker);
• Procesmanagement;
• Integratie in Virtual Research Environment voor studenten en onderzoekers in de geesteswetenschappen;
• Installatie en onderhoud van demonstrators.

Functie-eisen
• MA in computer science of een vergelijkbare titel en/of ervaring;
• Ruime ervaring met diverse programmeertalen, waaronder Java en Python;
• Ruime ervaring met Unix-achtige systemen (Linux en Mac);
• Ervaring in het werken binnen een team van onderzoekers;
• Servicegericht zijn.
• Ervaring met grootschalige en complexe Big Data processing flows;
• Kennis van standaardisatie van data in zowel NLP als Semantic Web;
• Ervaring met het werken met NLP software;
• (bij voorkeur) ervaring met Sparql en triple stores;
• (bij voorkeur) ervaring met web-based clients voor visualisatie en demonstratie;

Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van
1 jaar. Verlenging van de arbeidsovereenkomst behoort tot de mogelijkheden.
Voor de CLARIAH werkzaamheden is een invulling van minimaal 0.6 fte en maximaal 0.8 fte nodig.

De Vrije Universiteit heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen zoals:
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag;
• Goede pensioenregeling (ABP);
• Minimaal 29 vakantiedagen bij volledige arbeidsduur;

Salaris
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.588,- en maximaal € 4.084,- bruto per maand (salarisschaal 10) bij een voltijds dienstverband.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Prof dr. Piek Vossen
tel.: 020 59 86457
e-mail: piek.vossen@vu.nl
website: www.cltl.nl

Sollicitatie
Kandidaten kunnen solliciteren naar deze functie door een motivatiebrief, curriculum vitae en lijst van uitgevoerde softwareprojecten en publicaties onder vermelding van het vacaturenummer in de e-mail header te sturen aan:

Vrije Universiteit Amsterdam
T.a.v. Faculteit der Geesteswetenschappen
Prof dr. Piek Vossen

Het vacaturenummer graag vermelden in de e-mail header of linksboven op uw brief en envelop.

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra, en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.500 medewerkers en volgen ruim 23.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *